אודות 

החברה הכלכלית לאריאל בע"מ (חכ"ל), הוקמה בשנת 1989 כחברה פרטית בבעלות עיריית אריאל. החברה הינה הזרוע הביצועית-מקצועית של העירייה למימוש מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי אריאל והסביבה.
 
ניהול החברה מתבצע באמצעות הדירקטוריון המגדיר את מדיניות החברה ומתווה את קווי המתאר שלה.  דירקטוריון החברה מונה 9 חברים ומורכב מנציגי מועצת העירייה, מנהלי העירייה ונציגי ציבור נוספים.
בפועל, מתבצעת העבודה באמצעות מנכ"ל ובעלי התפקידים בחברה ובליווי צמוד של ראש העיר שהוא יו"ר הדירקטוריון של החברה.


החברה פועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים מוגדרים, וככזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות באריאל.

מטרות החברה ותחומי פעילות

  • יזום, תכנון, ניהול, שווק פרוייקטים עירוניים, הנדסיים כלכליים, אשר מימושם אמור להתבצע במימון משקיעים פרטיים, תרומות ו/או במימון החברה.
  • ביצוע עסקאות משותפות עם יזמים פרטיים וציבוריים.
  • פיתוח שכונות חדשות בתאום עם תוכניות פיתוח העיר.
  • משימות עירוניות שוטפות שונות.